Disclaimer

“Echte Graskaas” is een benaming die wordt gebruikt voor kaas die is gemaakt van melk van koeien die in de lente voor het eerst weer buiten in de wei grazen. Hoewel deze kaas bekend staat om zijn unieke smaak en kwaliteit, kan het productieproces enigszins variëren afhankelijk van de omstandigheden waarin de koeien leven en de melk wordt geproduceerd.

De producent van “Echte Graskaas” doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat het product aan de hoogste normen voldoet. We willen echter benadrukken dat de smaak, textuur en kwaliteit van “Echte Graskaas” enigszins kan variëren, afhankelijk van de seizoenen en de omstandigheden waarin de koeien leven.

Daarom kunnen wij niet garanderen dat elke partij “Echte Graskaas” identiek zal zijn qua smaak, textuur en kwaliteit. We willen onze klanten erop wijzen dat het mogelijk is dat er kleine verschillen zijn tussen de verschillende partijen van “Echte Graskaas”.

We hopen dat onze klanten zullen begrijpen dat deze kleine variaties deel uitmaken van het natuurlijke productieproces van “Echte Graskaas” en dat dit juist bijdraagt aan de unieke smaak en kwaliteit van het product.

Disclaimer voor www.echtegraskaas.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.echtegraskaas.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Foodspecialisten Nederland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Foodspecialisten Nederland is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Foodspecialisten Nederland.


Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Foodspecialisten Nederland te mogen claimen of te veronderstellen. Stichting Foodspecialisten Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Foodspecialisten Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.echtegraskaas.nl op deze pagina.

      Benieuwd naar de verkooppunten aan huis? Klik hier