Privacybeleid

Privacy door echtegraskaas.nl

Dit is de privacyverklaring van Echte Graskaas. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Echte Graskaas. Echte Graskaas respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Aanmelden voor het promotiepakket

Als u zich via onze site www.echtegraskaas.nl aanmeldt voor het promotiepakket vragen wij om uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Echte Graskaas. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Echte Graskaas.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn gegevens
Echte Graskaas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

      Benieuwd naar de verkooppunten aan huis? Klik hier